تیر 93 - مهربانترین
سفارش تبلیغ
صبا

سلام قهر مانان  زندگی

در دنیای پر آشوب امروز عده ای را می بینم

که در جاده ای پر پیچ وخم در گذرند

گویی در دنیا آنگونه قدم می زنند که یا جاده برایشان نا آشناست ویا مسیر

گاه برخی می ایستند وراه را از راه بلدی می پرسند

گروهی هم می روند در پی تقدیر وسر نوشت......

شاید هم  مسیر می پیمایند تا شاید خود در آینده راه بلد دیگران شوند

اما مسیر شناخت خود جاده ای یکطرفه است

همه چیز از خود شروع می شود تا به مقصد نرسیده باشی نمی توانی راه بلد شوی

تا خودت را باور نکنی نمی توانی به دیگران اعتماد دهی

منجی دیگران شدن در شناخت خود است

ظر  ف خالی سر شار از تمناست.....باید از عشق به خود تهی شود تا راهبر گردد

شما مسافر جاده عشق بودید ....پر از عشق به معبودواکنون راه بلد دلهای سر گردانید......در پیچ وخم باور ما گم نشوید

 تاریخ : دوشنبه 93/4/16 | 3:53 عصر | نویسنده : آفتاب شرق | نظر


  • paper | مقالات تبیان ال آر | وب فـــایل زون
  • خرید آگهی رپرتاژ | خرید