شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ باز مي آيد پرستو نغمه خوان..... يعني مي توان به اين باور زيبا روزگار گذراند،،،، اميد کليد زندگاني اگر شود فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ‏.
ساعت دماسنج
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
761 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top