شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ کلاف سر درگمم،، نمي‌دانم از کدام درد بميرم، اصلا ديگر مردن هم حادثه چندان تلخي نيست، کم کم عادي شده 120 فردا 160 وفرداهاي ديگر انسان مي‌رود، يک عزيز، يک دوست، يک هم وطن، يک انسان.... باور کنم جهاني ديگر در حال تماشايند يا آنجا هم گرفتار،،،،
اللهم عجل لوليک الفرج@};-
2-FDAN
:(:)
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
763 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top