شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ انگار همين ديروز بود که آمدم زيارت اهل قبور بهت گفتم مادر خيلي تنهاست تو گفتي تو روزهاي کرونا کم بهش سر ميزني،،،، والان ديگه از بي کفايتي ما آمده پيش خودت، ما رو ببخش آقا جان، امانتدار خوبي نبوديم، در کنار هم برامون دعا کنيد در ظلمت وجهالت از خود نباشيم تو بهشت مواظب هم باشيد.... به اميد ديدار
2-FDAN
خداوند رحمتشون کنه....اگر عمق مطلب رو گرفته باشم کامنت درستي گذاشتم:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} خدا همه ما رو بيامرزه ممنون
2-FDAN
{a h=n45}مهرباني #{/a} خواهش ميکنم:)
چراغ جادو
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
763 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top