شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ شکر آنکه به مصيبتي گرفتاريم نه معصيتي
2-FDAN
شکر:)
مصيبت ها نتيجه معصيت هاست،که تنبيه مي شويم،وقتي انسان ناشکري کردوقدرسلامتي راندانست ضدش حاکم ميشه.....خيلي وقته جهان گرفتاره معصيت شده اين همه ظلم وستم وتبهکاري
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top