شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ به دوست کنکوري ميگم نرو امسال کنکور بده ايمني صفره... ميگه يک عمر زنده بودم برا رقم زدن آينده ام بميرم بهتر از نرفتن هست... چه کرديم با اين جوان‌ها...دنياشون گره خورده در کنکور
2-FDAN
اره بدبختا:(خودمم کنکوريم:Dولي خوب ديگه شايد يک وقتي به کنکور امسال هم نرسيدم چه برسه به سال آينده:D:)
{a h=ANFD}2FDAN{/a} انشالله در پرتو نگاه خداوند سلامت وموفق
2-FDAN
{a h=n45}مهرباني #{/a} متشکرم همچنين شماهم:)@};-
تسبیح دیجیتال
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top