شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ اگر اختيار امدن به اين جهان با ما بود ايا باز هم ميامديم؟؟؟!!!
2-FDAN
اره انسان حريص و کنجکاوه:)
*قاصدك*
نه من که واقعا نميومدم
2-FDAN
{a h=ghasedak2007}قاصدك{/a} کلي گفتن بزرگوار...جايگزين ک فکر نکنم منظورشون بوده باشه:D
نه
ما نبوديم و تقاضامان نبود/ لطف حق نا گفت ما را مي شنود...
قطعا
ساعت دماسنج
مهرباني #
رتبه 92
3 برگزیده
764 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top