شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ چه وصيت کنم، بعد مرگ برايم زيبا بنويسيد، تلخ گريه کنيد، خاطرسرايي کنيد، بر داشته ام که نبرده ام نقشه کشيد وبر نداشته ام که بدست نياورده ام نيشخند..... چه زمانه اي است سرد... کاش بعد مرگم مرا به آيه وصلواتي در طلب بخشش ميهمان کنيد، قلبتان را بر گذشته من نرم کنيد... من ايمان دارم خدا بر بندگان مهربان‌تر از بشر است
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
760 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top