شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ چه مادران تنهايي که چشم انتظار فرزندان هر روز بر سجاده غربت ذکر مي‌گويند، مادر ببخش دوري وبيماري ريسمان پاهايم شده،.... سخنِ عشقِ تو بي آنکه برآيد به زبانم رنگِ رخساره خبر مي دهد از سوزِ نهانم نه مرا طاقتِ غربت ، نه تو را خاطرِ غربت دل نهادن به صبوري که جز اين چاره ندارم
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
مهرباني #
رتبه 93
3 برگزیده
760 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top